Ngày 18/8, Hội đồng tuyển chọn “Dự án 600 tri thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại 4 huyện nghèo” của tỉnh Điện Biên đã thống nhất sẽ tuyển chọn 32 người làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ở 32 xã của 4 huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.

32 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học sẽ được tuyển chọn để tăng cường về làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại 4 huyện của tỉnh Điện Biên là Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé và Điện Biên Đông.

Đây là 4/62 huyện nghèo của toàn quốc, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 4 huyện là trên 70%. 4 huyện này đang được thụ hưởng Chương trình Đề án 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững.

Dự kiến trong số 32 trí thức trẻ được tăng cường, có 4 người được bổ sung từ nguồn cán bộ công chức của tỉnh Điện Biên và huyện tăng cường về các cơ sở, số còn lại 28 người là từ nguồn trí thức trẻ tình nguyện. Mường Nhé là huyện có chỉ tiêu bổ sung số trí thức về làm cán bộ nhiều nhất với 9 người; Điện Biên Đông là huyện có chỉ tiêu ít nhất với 7 người.

Theo ông Lê Hữu Khang, Phó giám đốc phụ trách Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú của tỉnh Điện Biên cho biết, dự án tăng cường nguồn nhân lực trí thức đối với các huyện nghèo là một chủ trương đúng, rất cần thiết.

Cơ chế xét duyệt, tuyển chọn cán bộ như nội dung dự án vừa đáp ứng được nguồn nhân lực giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đưa bộ mặt nông thôn đổi thay. Đồng thời phá bỏ được cơ chế tuyển dụng cục bộ vẫn tồn tại trên địa bàn.

Dự kiến đến tháng 10/2011 tỉnh Điện Biên sẽ hoàn tất công tác tuyển dụng. Do đặc thù miền núi, các huyện thuộc diện nghèo nên việc triển khai dự án này được phân kỳ thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ nay đến tháng 12/2012, tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí đủ số lượng trí thức trẻ cho 32/52 xã thuộc 4 huyện nghèo trên. Đồng thời tỉnh Điện Biên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện dự án tại các địa phương.

Giai đoạn 2, từ đầu năm 2013 đến hết tháng 6/2017, trên cơ sở theo dõi, giám sát dự án tại các cơ sở, tỉnh Điện Biên sẽ giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đánh giá tổng kết công tác việc triển khai, thực hiện đề án./.