(Ảnh minh họa: TTXVN)

Có 445 gương mặt thanh niên tiêu biểu sẽ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 29/8, tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là những đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh.

Các đoàn viên thanh niên đều có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, là đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị. 

Họ là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong số 455 đại biểu, có 159 đại biểu nữ, chiếm 35,73%% và 286 đại biểu nam, chiếm 64,27%. Các đại biểu bao gồm nhiều thành phần, từ nông thôn đến thành thị, các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực ngành nghề, ở cả trong và ngoài nước.

Độ tuổi trung bình của các đại biểu là 33 tuổi. Trong đó, đại biểu lớn tuổi nhất là 35 tuổi, trẻ tuổi nhất là 15 tuổi.

Tinh thần của Đại hội lần này là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Thanh niên Việt Nam thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, có ích hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác. 

Than niên sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng, có khát vọng, hoài bão xây dựng đất nước hùng cường. 

Đại hội kỳ vọng 445 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội./.