Tối 6/9, tại tỉnh Ninh Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 48 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu đến từ 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2013.

Đây là những cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu được bình chọn và giới thiệu từ cơ sở, luôn mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo trong công việc được giao, tích cực trong công tác xã hội và đạt được nhiều thành công trong phong trào thanh niên lập nghiệp vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng là tư tưởng lớn của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên ngày càng cao.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong học tập, rèn luyện và công tác như Bí thư Đoàn xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Tráng A Châu; Bí thư Đoàn xã Kim Mỹ. huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Ngô Thượng Đại...

Trong thời gian tới, các tấm gương được tuyên dương lần này cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình, thực sự là hạt nhân tiêu biểu trong việc phổ biến các Nghị quyết của Đảng về công tác đoàn kết, tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ thanh, thiếu niên; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành ngày 18/6/2004; Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Chính phủ đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Cùng với đó, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên cần quan tâm chú ý các hoạt động đặc thù của thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo để có những sự hỗ trợ tích cực và phù hợp nhằm tăng cường uy tín và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày thêm vững mạnh./.