Tuyet doi khong duoc ne tranh, xue xoa, de dai khi tu kiem diem hinh anh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kiểm điểm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, trung thực, theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuyệt đối không được có biểu hiện né tránh, xuê xoa, dễ dãi khi tự kiểm điểm về bản thân cũng như góp ý cho các đồng chí của mình.

Đây là chỉ đạo của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn công tác của Trung ương khi dự và chỉ đạo kiểm điểm, phê bình và tự phê bình năm 2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn ra ngày 24/2, tại Hà Nội.

Theo phân công của Bộ Chính trị, tham dự Đoàn công tác của Trung ương còn có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Cục của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (nội dung cụ thể theo Điểm 2, Mục II Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016).

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, phát biểu khai mạc cuộc họp kiểm điểm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm điểm làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là quản lý phân bón, thức ăn thủy sản, chăn nuôi để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên trong Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nêu cao trách nhiệm, tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, nhất là những nơi, những vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm rõ những thành tựu, kết quả, cũng như cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ các thiếu sót, khuyết điểm, từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân.

Nhấn mạnh vai trò của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bộ đa ngành, quản lý rất nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng qua cuộc kiểm điểm này Ban cán sự Đảng sẽ lãnh đạo ngành phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo chương trình, việc kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiến hành trong hai ngày 24 và 25/2./.

Vân Chung (TTXVN/Vietnam+)