Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu thấp kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản ngày 27/4, cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên toàn quốc ngày 26/4 vừa qua đã diễn ra với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục là 50,53%.

Trước đó, cuộc bầu cử năm 2011 đã bị đánh giá là có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất ở nước này là 52,97%, cho thấy tình trạng của giới trẻ đang ngày càng thiếu quan tâm tới việc lựa chọn những người điều hành công quyền.

Tại các quận ở Tokyo, tỷ lệ bầu cử cho 21 chức danh chủ tịch quận, 69 chức danh chủ tịch phường và 248 chức danh đại biểu hội đồng nhân dân cũng xác lập những mốc thấp kỷ lục mới với tỷ lệ lần lượt là 44,11%, 69,07% và 63,12%, giảm tương ứng 0,4%, 0,42% và 3,45% so với cuộc bầu cử năm 2011.

Tại 5 thành phố tổ chức bầu thị trưởng vốn được xem như là căn cứ của các đảng chính ở Nhật Bản là Dân chủ Tự do (LDP) hay đảng Dân chủ (DPJ), chỉ có 3 khu vực bầu cử là thành phố Obun và 2 quận Shibuya, Setaya ở Tokyo là có tỷ lệ bỏ phiếu tăng trong khi tại các địa điểm bỏ phiếu khác đều xác nhận những mốc thấp kỷ lục mới.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tỉnh trưởng ngày 12/4 vừa qua, tỷ lệ bỏ phiếu bình quân cũng được đánh giá bước vào những mốc thấp kỷ lục mới ở Nhật Bản với tỷ lệ 47,14%, bầu cử đại biểu hội đồng tỉnh với tỷ lệ 45,05%./.