Theo số liệu thống kê ban đầu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2009 cả nước đạt hơn 80%, tăng hơn so với năm 2008 (75,96%).

Năm nay chỉ có duy nhất 1 địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ Trung học Phổ thông dưới 50% là Sơn La (38,76%) và có tới 39 địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 80% trở lên; 14 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp từ 70 - 80%, 9 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp từ 60 - 70%.

Ở hệ Trung học Phổ thông, Nam Định hiện đang là tỉnh có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất năm 2009 với tỷ lệ: 98,27%, tiếp tục giữ vị trí đứng đầu so với năm học 2008.

10 địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất là Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Ninh Bình và Đà Nẵng. Trong đó, Ninh Bình và Lâm Đồng là những tỉnh mới xếp vào top 10 tỉnh đứng đầu cả nước với thành tích vượt trội so với 2008.

Những tỉnh có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp thấp vẫn là những tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Sơn La có tỷ lệ gần 39%, Kiên Giang có tỷ lệ 59,3%, Bắc Kạn với tỷ lệ hơn 60%.

Tuy nhiên, một số tỉnh cũng là vùng sâu, vùng miền núi khó khăn nhưng lại có sự thay đổi tích cực như Lai Châu với tỷ lệ hơn 85%, là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao thứ 22 so với thứ 55 của năm 2009.

Một số địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn khá nhiều so với năm 2008 là Hà Tĩnh (74% so với 89,72% của năm 2008), Cần Thơ (77,33% so với 86,41% của năm 2008).

Ở hệ giáo dục thường xuyên, Thái Bình là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất với hơn 90%. Sau đó  là Hải Dương (hơn 85%), Nam Định (hơn 73%)./.

(TTXVN/Vietnam+)