Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND tăng đối với các kỳ hạn từ 2 tháng trở xuống và kỳ hạn 9 tháng.

Trong đó, ngoại trừ kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có các mức tăng lần lượt là 0,85 điểm % và 1,29 điểm %, các kỳ hạn còn lại, lãi suất bình quân có các mức tăng từ 0,20 điểm % (kỳ hạn qua đêm) đến 0,38 điểm % (kỳ hạn 2 tuần). Kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng, lãi suất giao dịch bình quân giảm, với các mức giảm lần lượt là 0,11 điểm % và 0,14 điểm %.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước, các ngân hàng thương mại đều tuân thủ nghiêm mức trần lãi suất quy định. Hiện nay, lãi suất huy động của tổ chức tín dụng phổ biến ở mức 1-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6-7,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 9,5-10,5%/năm.

Còn lãi suất cho vay VND cũng giữ ở mức ổn định. Trong tuần, chỉ có Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) triển khai gói tín dụng trị giá 2.000 tỷ đồng với mức lãi suất 9,9%/năm dành cho khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.

Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-11%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 11-13%/năm ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước, 12-15%/năm ở khối ngân hàng thương mại cổ phần; trong đó, một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các ngân hàng cho vay với mức lãi suất chỉ từ 9-10%/năm.

Đối với lãi suất giao dịch bình quân USD trong tuần qua tăng đối với các kỳ hạn qua đêm, từ 2 tuần đến 2 tháng và kỳ hạn 12 tháng; trong đó, kỳ hạn qua đêm tăng ít nhất, với mức tăng 0,02 điểm %; kỳ hạn 12 tháng có mức tăng đáng kể nhất, tăng đến 0,81 điểm %. Các kỳ hạn 1 tuần, 3 tháng và 6 tháng lãi suất giao dịch bình quân giảm nhẹ, với các mức giảm từ 0,04 điểm % đến 0,09 điểm %.
Còn lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6% - 8,5%/năm đối với trung và dài hạn./.

Thúy Hà (Vietnam+)