Ty le that nghiep trong nhom trinh do dai hoc-cao dang dot ngot giam hinh anh 1Tư vấn về việc làm cho thanh niên. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Tỷ lệ thất nghiệp của người thuộc độ tuổi lao động trong trong quý 1/2017 đã giảm nhẹ, còn 2,3%. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học-cao đẳng trở lên, đột ngột giảm đáng kể.

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 13 quý 1/2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 9/6 tại Hà Nội.

Số người lao động thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 138.800 người, giảm 80.000 người so với quý 4/2016. ​Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này cũng giảm từ 4,43% (quý 4/2016) xuống chỉ còn 2,79% trong quý 1.

Đây là một trong những tín hiệu tích cực của thị trường lao động. Trong suốt những bản tin thị trường lao động được công bố trước đó thì con số thất nghiệp của nhóm lao động này luôn ở mức trên 200.000 người.

[Cả nước có trên 200.000 lao động trình độ đại học trở lên thất nghiệp]

Nhóm lao động có trình độ cao đẳng cũng giảm 20.600 người thất nghiệp, còn 104.200 người trong quý 1, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm này là 6% và vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp là nhóm duy nhất có số người thất nghiệp tăng trong quý 1 với 83.200 người thất nghiệp (tăng 13.000 người), tỷ lệ thất nghiệp là 3,08%.

Số lượng người trình độ đại học-cao đẳng thất nghiệp giảm đáng kể. (Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đơn vị: Người)


Đáng lưu ý, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trong quý 1 ở mức 7,29%, tăng cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái (6,63% trong quý 1/2016).

Trong quý 1, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp,, giảm 8.300 người so với quý 4/2016 nhưng lại tăng 29.500 người so với cùng kỳ năm ngoái./.
Hồng Kiều (Vietnam+)