Chiều 8/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có thông tin về việc tiếp nhận xe ôtô do doanh nghiệp tặng để phục vụ công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Sự việc bắt đầu từ ngày 7/1/2015, Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 (Bộ Giao thông vận tải) có Công văn đề nghị được trao tặng xe ô tô phục vụ công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủng loại xe do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu và lựa chọn.

Phúc đáp Công văn trên, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 tặng một xe ôtô loại 2 cầu, 7 chỗ ngồi để giúp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có điều kiện về phương tiện phục vụ công tác cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi công tác và chỉ đạo thường xuyên, có tính đặc thù tại các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào.

Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 đã tặng Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xe ôtô Toyota Land Cruiser 4.7 VX (mới 100%). Sau khi được trao tặng xe, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản. Tại Quyết định này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định, việc tặng xe ôtô cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An là tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An của Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hạch toán đầy đủ giá trị tài sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước./.