Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự kiến ngày 17/2, Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc tại Hà Nội.

Làm việc đến ngày 24/2, phiên họp 45 có nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; các dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật Báo chí (sửa đổi), dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và dự án Luật Dược (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện; cho ý kiến về Tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân... và một số nội dung quan trọng khác./.