Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Kiev ngày 26/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine (SIK) đã chính thức phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) trước thời hạn của nước này tại các khu vực bầu nhiều ứng viên.

Các biên bản phê chuẩn đã được ký trong một cuộc họp đặc biệt.

Theo kết quả bầu cử, sáu đảng chính trị có chân trong Quốc hội khóa 8 nhận được số phiếu bầu như sau Mặt trận Nhân dân - 22,14%; Khối Poroshenko - 21,82%; Liên minh Samopomich (Tự cứu hay Tự lực) - 10,97%; Khối đối lập - 9,43%; Đảng Cấp tiến - 7,44%; Đất mẹ (Batkivshina) - 5,68%.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các chính đảng vượt ngưỡng 5% là hơn 12 triệu phiếu. 54.262 phiếu là ngưỡng cần thiết để có một ghế nghị sỹ trong Quốc hội.

Như vậy, theo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội tại khu vực bầu nhiều ứng viên, Đảng Mặt trận Nhân dân nhận được 64 ghế; Khối Poroshenko - 63 ghế; Samopomich - 32 ghế; Khối đối lập - 27; Đảng Cấp tiến - 22; Batkivshina - 17.

Trước đó, Chủ tịch SIK Mikhail Ohendovsky thừa nhận lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine, SIK đã không kiểm đếm kết quả cuộc bầu cử Quốc hội đúng hạn pháp lý (ngày 10/11)./.