Các đại biểu dự Hội nghị các chuyên gia về chính sách phát triển sáng tạo và tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đổi mới, khai mạc ngày 19/1, tại Geneva (Thụy Sĩ) đã tập trung thảo luận các vấn đề phát triển năng lực đổi mới và kinh doanh của các nước đang phát triển.

Hội nghị, do Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đăng cai tổ chức, đã đặc biệt đề cao vai trò quyết định của giáo dục trong tiến trình phát triển năng lực đổi mới và kinh doanh tại các nước đang phát triển.

Các chuyên gia nhấn mạnh những chương trình và chính sách giáo dục doanh nhân góp phần tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới và giảm đói nghèo thông qua việc trao quyền cho những đối tượng bị thiệt thòi nhất trong xã hội.

Tiếp tục cải thiện chính sách và chương trình đào tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục doanh nhân là cần thiết để thu hút và ứng dụng các nguồn tri thức mới vào các tiến trình phát triển kinh tế. Tăng cường năng lực và thúc đẩy thái độ đổi mới tích cực và công khai giữa các công ty công và tư cũng như các nhà cung cấp dịch vụ phải là những mục tiêu chính sách quan trọng đối với các nước đang phát triển.

UNCTAD nhấn mạnh trong khi thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở mức độ cao, nhiều nước đang phát triển phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong việc tạo điều kiện và cung cấp giáo dục cho các doanh nhân.

Cơ quan thuộc Liên hợp quốc này đã hỗ trợ các nỗ lực quốc gia, khu vực và toàn cầu giúp các nước đang phát triển cải thiện năng lực giáo dục doanh nhân ở tất cả các cấp về thái độ kinh doanh, kỹ năng và cách hành xử trong kinh doanh, đồng thời cung cấp những trợ giúp chính sách chiến lược thích hợp về các vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) thông qua xét duyệt các chính sách quốc gia.

Các chính phủ cần phát triển các chính sách hiệu quả để giáo dục doanh nhân, thay đổi các chương trình giáo dục thích hợp để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng kinh doanh cần thiết trong tương lai, xác định các kỹ năng STI cần thiết để định hướng phát triển cùng với những biện pháp khuyến khích tích cực để nhu cầu giáo dục STI gắn với nhu cầu của nền kinh tế quốc gia./.