Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam khẳng định, UNDP sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong quá trình cải cách hành chính, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Phát biểu tại Diễn đàn quan hệ đối tác cải cách hành chính "Cải cách hành chính - Thực trạng và Định hướng" , do Bộ Nội Vụ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức ngày 27/11, tại Hà Nội, bà Setsuko Yamazaki nhấn mạnh việc xây dựng một bộ máy hành chính công minh bạch, hiệu lực và hiệu quả, có vai trò quan trọng sống còn đối với công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đây là diễn đàn đối thoại chính sách, đồng thời là cơ chế hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển nhằm đạt được những mục tiêu của quá trình cải cách hành chính. Diễn đàn tạo cơ hội cho các cơ quan liên quan trao đổi thông tin chính sách, ý tưởng và kinh nghiệm trong những lĩnh vực chính của quá trình cải cách hành chính.

Tại diễn đàn, các bên liên quan đã cùng nhau đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua, tiến trình cải cách hành chính từ khi ban hành nghị Quyết số 17/2007/NQ-TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ; thảo luận về định hướng và những ưu tiên cho cải cách hành chính của Việt Nam trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đã cập nhật về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở cấp quận, huyện, xã phường; việc thí điểm cải cách hành chính ở một số bộ, tỉnh, thành phố.

Các đại biểu cũng đã trao đổi về định hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong tương lai, đó là chuyển từ phương thức cải cách hành chính truyền thống sang "hiện đại hóa khu vực tư nhân", cùng với nâng cao trách nhiệm của khu vực công trong thực thi các chính sách và cung ứng các dịch vụ hành chính công có chất lượng hơn, nâng cao trách nhiệm giải trình và giám sát; cần chú trọng hơn đến vai trò, sự tham gia của khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh phát biểu cảm ơn UNDP và các đối tác phát triển đã hợp tác chặt chẽ, đồng thời dành cho Việt Nam sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong tiến trình cải cách hành chính công; mong muốn UNDP và các bên đối tác sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần vào công cuộc phát triển chung của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)