Ngày 30/12, trong bài phát biểu tổng kết năm 2011, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) Irina Bokova nhấn mạnh, năm 2011 là năm của những thách thức đối với UNESCO và toàn thế giới, nhưng trong năm tới, tổ chức này sẽ tăng cường sức mạnh chuyển đổi của giáo dục, khoa học, văn hoá và truyền thông trong phát triển bền vững nhằm góp phần xây dựng những xã hội xanh bình đẳng và phổ quát.

Tổng Giám đốc Bokova nêu rõ trong năm 2011, UNESCO đã phát động nhiều sáng kiến đảm bảo phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên tăng cường vai trò của họ trong phát triển quốc gia và toàn cầu.

Các dự án phát triển khoa học và công nghệ cũng như thúc đẩy bình đẳng giới ở châu Phi đã đạt được nhiều thành tựu. Đã có hơn 35.000 học sinh tiểu học trên toàn cầu được tham gia thực nghiệm hoá học lớn nhất về nước trong Năm Quốc tế về hoá học 2011.

Tổng Giám đốc UNESCO hoan nghênh các thành viên mới của tổ chức này trong năm 2011 là Nam Sudan và Palestine. Theo bà, dân số thế giới đã vượt quá 7 tỷ người trong năm 2011 và đặt ra nhu cầu cấp bách về những giải pháp mới vì hòa bình và phát triển. Nhân loại ngày càng hướng tới giáo dục, đa dạng văn hoá, khoa học và chia sẻ tri thức. Vì vậy, cần xây dựng một UNESCO tốt hơn có thể đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao này của nhân loại. Đây là cơ hội vàng để tăng cường các nỗ lực cải tổ UNESCO với những cam kết mới.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng và UNESCO đã tham gia tích cực vào những thay đổi này. Năm 2012 sẽ mở ra các cơ hội để tăng cường những nỗ lực này, trong đó UNESCO ủng hộ mạnh mẽ những cải cách giáo dục, thúc đẩy văn hoá và hỗ trợ các tổ chức truyền thông như là nền tảng của xã hội mới.

Bà Bokova nêu rõ UNESCO đã sẵn sàng góp phần quan trọng thúc đẩy vai trò của các đại dương trong phát triển bền vững với những sáng kiến tăng cường tính bền vững của các đại dương và những vùng ven biển./.

(TTXVN/Vietnam+)