Năm 2009, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã xây dựng xong hồ sơ khoa học và ứng dụng công nghệ phần mềm để quản lý và giới thiệu với du khách tất cả các hiện vật đang lưu giữ ở các khu di tích triều Nguyễn.

Hiện bảo tàng đang tiếp tục thực hiện đề án tiếp quản và tổ chức trưng bày tổng thể tại An Định cung và Nhà lưu niệm Đức Từ Cung để mở rộng quy mô trưng bày vào giai đoạn 2010-2011; đồng thời phấn đấu xếp hạng các cổ vật quốc gia vào giai đoạn 2011-2015.

Đến nay, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế có toàn bộ hơn 8.000 cổ vật quý; trong đó phần lớn là những tác phẩm nghệ thuật, các đồ dùng cho nhu cầu sinh hoạt, lễ nghi, tín ngưỡng và quốc phòng của vua, hoàng gia và triều đình nhà Nguyễn; cùng các hiện vật Chămpa.

Nhiều hiện vật trưng bày, lưu giữ tại bảo tàng là những tặng phẩm, thương phẩm từ quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Việt Nam và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Anh, Thái Lan... bao gồm đồ sứ, đồ đồng, kim loại quý, vải, gỗ, đá, pha lê, ngà, mây tre...

Đây cũng là nơi bảo lưu đầy đủ nhất những hiện vật ghi dấu về cuộc sống cung đình triều Nguyễn.

Đến đây, du khách còn được giới thiệu về hình ảnh cố đô Huế thông qua hệ thống nghe nhìn, giới thiệu các hình ảnh Huế xưa, các lễ hội trong các kỳ Festival và đặc biệt sẽ được tham quan cung An Định, một di tích độc đáo được xây dựng dưới thời vua Khải Định./.

Quốc Việt (Vietnam+)