Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện văn phòng UNICEF tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Nhằm hỗ trợ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố thân thiện với trẻ em” theo các tiêu chuẩn, thực hành và nguyên tắc toàn cầu, ngày 30/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã công bố dự án "Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em" giai đoạn từ 2017-2021.

Dự án có tổng kinh phí 6.300.00 USD, trong đó UNICEF hỗ trợ 6 triệu USD; nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước là 300.000 USD.

Để trở thành “Thành phố thân thiện với trẻ em”, từ nay đến năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện 49 đầu công việc với 9 trụ cột như xây dựng khung pháp lý thân thiện với trẻ em, xây dựng chiến lược về quyền trẻ em trên toàn thành phố, thành lập Ban chuyên trách về quyền trẻ em, đánh giá và lượng giá tác động đến trẻ em, xây dựng ngân sách dành cho trẻ em, sự tham gia của trẻ em, truyền thông vận động về quyền trẻ em…

Ông Friday Nwaigwe, quyền Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thứ 52 trên thế giới triển khai “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em.”

[Phó Chủ tịch Quốc hội: Trẻ em Việt Nam sẽ được chăm lo nhiều hơn]

UNICEF cam kết sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả dự án này.

Theo tiêu chí của UNICEF, “Thành phố thân thiện với trẻ em” là thành phố mà ở đó tiếng nói, nhu cầu, ưu tiên và quyền trẻ em được lồng ghép vào các chính sách, chương trình và quyết định của thành phố, trong đó, đặc biệt chú trọng đưa quyền trẻ em vào cấu trúc của thành phố nhằm đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh buổi Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tại Lễ công bố, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cam kết xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em ở tất cả các phương diện thuộc 3 lĩnh vực quan trọng: phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường. Mục tiêu là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em.

Dự án “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên những quận, huyện có nhiều trẻ nhập cư và vùng ngoại thành, từng bước giảm khoảng cách, sự chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em, nâng cao chất lượng sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em./.