Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ dự án, với thời gian thực hiện từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2013. Tổng kinh phí cho dự án là 300.000 USD.

Dự án được thực hiện tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Lạng Sơn.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, mục tiêu của dự án là đến năm 2016 nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý hệ thống y tế quốc gia, bao gồm việc cải thiện và bảo vệ sức khỏe, tập trung vào bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất và có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án này hướng tới việc hỗ trợ khởi động và thúc đẩy thực hiện Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai đoạn 2011-2015 (AIPED) nhằm huy động và điều phối hiệu quả các nguồn lực quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó, dự án tăng cường quản trị tri thức và chia sẻ thông tin, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho vận động chính sách và thảo luận chiến lược về cúm gia cầm và đại dịch; hỗ trợ chi phí nhân sự và hoạt động văn phòng dự án để điều phối hoạt động của các đối tác trong nước và quốc tế, cũng như các hoạt động trong phạm vi Chương trình AIPED.../.