Các sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, tháp y và giải phẫu bệnh sẽ được ưu tiên miễn, giảm học phí với tất cả các loại hình đào tạo.

Nội dung trên được nêu rõ trong Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, tháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn 2013-2020" vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phê duyệt.

Đề án nhằm bảo đảm đáp ứng về cơ bản nguồn nhân lực y tế với mục tiêu đến năm 2020 số lượng nhân lực y tế được đào tạo ở các chuyên ngành thuộc Đề án ước tính 2.500 người.

Trong đó, 30 người trình độ tiến sỹ; 30 thạc sỹ; 170 bác sỹ chuyên khoa cấp 2; 570 bác sỹ chuyên khoa cấp 1; 1.500 bác sỹ đa khoa định hướng chuyên ngành; 200 cử nhân xét nghiệm kỹ thuật định hướng chuyên ngành giải phẫu bệnh và pháp y.

Tổng số nhân lực trên được phân bổ như sau: Chuyên ngành lao 250; chuyên ngành phong 550; chuyên ngành tâm thần 600; chuyên ngành pháp y 550; chuyên ngành giải phẫu bệnh 550.

Đề án cũng đặt mục tiêu 90-100% bệnh viện, viện tuyến trung ương và các cơ sở đào tạo, 70-90% bệnh viện, viện tuyến tỉnh và các cơ sở đào tạo có đủ nhân lực các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; 50-70% bệnh viện tuyến huyện có đủ nhân lực các chuyên ngành lao, phong, tâm thần.

Để thực hiện mục tiêu trên, một trong các giải pháp của Đề án là ưu tiên điểm thi tuyển và duy trì chế độ đào tạo liên thông đối với các sinh viên theo học các chuyên ngành nêu trên; ưu tiên thi tuyển và những điều kiện tuyển sinh đối với những học viên thi vào nội trú, chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, thạc sỹ, tiến sỹ.

Bên cạnh đó, đề án cũng miễn, giảm học phí đối với tất cả các loại hình đào tạo cho các sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành trên; ưu tiên đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm, thực hành tiền lâm sàng và cơ sở đào tạo lâm sàng, tạo điều kiện cho người học có cơ hội tiếp cận những kỹ thuật, công nghệ mới.

Đối với các cơ sở đào tạo sẽ ưu tiên đầu tư, xây dựng các chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng dạy các chuyên ngành ở các trình độ và loại hình đào tạo, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo các chuyên ngành thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đề án cũng đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo nhân lực y tế các chuyên ngành thuộc Đề án làm việc có hiệu quả, lâu dài và bền vững tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Đề án được thực hiện từ quý I năm 2013 và kết thúc vào năm 2020. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện./.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, các ngành nói trên hiện đang rất thiếu nhân lực. Đặc biệt, có những lĩnh vực như đào tạo pháp y gần như không có người theo học.

Chẳng hạn như lực lượng cán bộ chuyên ngành lao lại đang già đi mà không thể tuyển được lớp kế cận. Phó giáo sư Đinh Ngọc Sỹ – Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phòng chống lao quốc gia cho biết, 50% cán bộ làm công tác chống lao tuyến huyện chưa được đào tạo, còn ở tuyến xã/phường thì 100% là kiêm nhiệm và rất nhiều nơi không có cán bộ phòng chống lao.

Đức Minh (Vietnam+)