JOHANNESBURG, NAM PHI – EQS Newswire – Phòng Năng lượng châu Phi thông báo về việc đề cử Ủy ban Cố vấn đầu tư của mình, cơ quan cuối cùng phục vụ trong Ban Cố vấn cho năm 2020 và 2021. Các thành viên của Ủy ban này bao gồm:

René Awambeng, Giám đốc toàn cầu Bộ phận Quan hệ khách hàng của Afreximbank

Rolake Akinkugbe-Filani, Giám đốc điều hành của EnergyInc Advisors và Cố vấn cấp cao châu Phi của Quỹ đầu tư IFU (Đan Mạch).

Abongwa Ndumu, Nguyên nhà quản lý điều hành trong lĩnh vực dầu mỏ và cố vấn năng lượng

Robert Erlich, Nhà quản lý và Giám đốc điều hành Bộ phận Thượng nguồn (Upstream) của Cayo Energy LP

Folarin Lajumoke, Phó chủ tịch của ION châu Phi

Nosizwe Nokwe-Macamo, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Raise Africa Investments

Rachelle Yayi, Giám đốc điều hành (CEO) của Afara Solutions

Tải xuống hình ảnh 1: https://bit.ly/2XugLIg

Tải xuống hình ảnh 2: https://imgur.com/oovS9B1

Tải xuống hình ảnh 3: https://imgur.com/oZZtzVh

Download Image 4: https://imgur.com/h8x2lfz

Các thành viên của Ủy ban Cố vấn đầu tư phục vụ với tư cách cá nhân và tập hợp nhiều chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, pháp lý và tư vấn. Cùng nhau, họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các sáng kiến ​​tiếp cận đầu tư của Phòng Năng lượng châu Phi.

Với hàng tỷ USD được yêu cầu mỗi năm để nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng và chống đói nghèo năng lượng, châu Phi cần phải huy động thành công nhiều loại vốn và tài chính. Để làm được như vậy, thị trường năng lượng châu Phi nên tham gia với nhiều nhà cung cấp vốn hơn, từ những người cho vay truyền thống đến các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các công ty cổ phần tư nhân đến các nhà đầu tư mạo hiểm. Sự hồi sinh của lĩnh vực năng lượng châu Phi trong thời kỳ hậu COVID-19 sẽ yêu cầu tất cả các bên liên quan cùng nhau tìm ra những cách thức mới để cấu trúc các giao dịch và huy động vốn vì lợi ích của nền kinh tế địa phương và tạo việc làm.

Ông NJ Ayuk, Chủ tịch điều hành của Phòng Năng lượng châu Phi cho biết: “Ủy ban Cố vấn đầu tư của chúng tôi là trung tâm trong mục tiêu của Phòng Năng lượng châu Phi là cầu nối giữa các nhà đầu tư và ngành công nghiệp năng lượng của lục địa. Châu Phi có cơ hội đầu tư lớn vào các nguồn năng lượng và trên các chuỗi giá trị, đồng thời có nhu cầu cấp thiết phải giao tiếp tốt hơn với các nhà tài chính và các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào lục địa này. Phòng Năng lượng châu Phi đã thực hiện sứ mệnh của mình là thúc đẩy dòng vốn và công nghệ vào lục địa này, từ việc tương tác với các nhà cung cấp vốn mới quan tâm đến châu Phi đến tư vấn về việc cấu trúc các giao dịch tốt hơn và trong tương lai”.

Trong những năm gần đây, các dự án khí đốt quan trọng trên khắp châu Phi đã thu hút được vốn đầu tư của khu vực và toàn cầu. Từ Senegal đến Mozambique và Guinea Xích đạo, châu Phi đã chứng tỏ khả năng thu hút tài trợ của mình. Tuy nhiên, vốn đầu tư thu hút được vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong khi Vòng đấu thầu các lĩnh vực cận biên đang diễn ra của Nigeria có thể thành công, thì việc tiếp cận nguồn tài chính để phát triển các lĩnh vực này sẽ vẫn là một thách thức chính đối với các nhà khai thác. Các công ty năng lượng châu Phi ở Nigeria, Cameroon, Gabon, Ghana, Mozambique và Nam Sudan, Uganda và Nam Phi tiếp tục coi vốn là trở ngại lớn nhất của họ khi phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên của châu Phi hoặc thậm chí phải cạnh tranh để có được các hợp đồng dịch vụ.

Giang Tran