Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh Cát Lâm bắt tay giao lưu. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ngày 30/3, tại Hà Nội, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Bắc Kinh (Chính hiệp Bắc Kinh) do ông Cát Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Biên bản hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Chính hiệp Bắc Kinh giai đoạn 2017-2019 có một số nội dung chính như tăng cường tuyên truyền rộng rãi và sâu sắc cho nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng như nhân dân hai Thủ đô về tình đoàn kết hữu nghị và sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện hai nước, tăng cường giao lưu và hợp tác; hằng năm luân phiên cử đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác, thông tin về tình hình của hai Thủ đô và hoạt động của hai tổ chức.

Hai bên cùng hỗ trợ thông tin giúp nhân dân hai Thủ đô tham gia các hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động hữu nghị giữa hai nước ở hai Thủ đô.

Tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh Cát Lâm cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai Thủ đô, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận...

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai thành phố nói riêng và hai nước nói chung./.