Một phiên họp của Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự Thái Lan. (Nguồn: Xinhuanet)

Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) đã chấp nhận sửa đổi dự thảo hiến pháp của nước này theo các đề xuất của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) về việc bổ nhiệm Thượng viện, theo đó 5 tướng lĩnh hàng đầu của quân đội và tư lệnh cảnh sát quốc gia sẽ mặc định giữ ghế thượng nghị sỹ.

Theo đề xuất trên, trong số 200 thượng nghị sỹ được bổ nhiệm, 194 người sẽ do NCPO chỉ định từ số 400 người được một ủy ban xét duyệt cũng do chính NCPO bổ nhiệm.

Số 50 ghế thượng nghị sỹ còn lại sẽ được NCPO chọn từ 200 đại diện do Ủy ban Bầu cử tổ chức bầu chọn từ các tầng lớp xã hội trên toàn quốc. Ngoài ra còn có 50 thượng nghị sỹ dự khuyết.

Việc xét duyệt tư cách thượng nghị sỹ sẽ được áp dụng như quy định trong các bản hiến pháp trước và các cựu bộ trưởng cũng có thể được bổ nhiệm. Về việc bầu Thủ thướng mới trong cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện, CDC đã đồng ý sửa đổi dự thảo hiến pháp theo hướng ứng cử viên muốn trở thành thủ tướng phải nhận được ít nhất 3/5 thay vì 2/3 số phiếu.

Một dự luật về cải cách quốc gia sẽ được hoàn tất trong vòng 120 ngày sau khi hiến pháp mới được ban hành và trong giai đoạn chuyển giao 5 năm, Thượng viện sẽ được quyền theo dõi việc chính phủ triển khai các biện pháp cải cách và cứ mỗi 3 tháng chính phủ có nhiệm vụ phải báo cáo về tiến triển của cải cách cho Thượng viện./.