Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/2. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phiên họp thứ 46 - phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc sáng 7/3.

Diễn ra đến ngày 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp cận thông tin và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII./.