Phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII sẽ diễn ra từ ngày 28/9-3/10.

Các đại biểu tại phiên họp sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của một loạt dự án Luật viễn thông; Luật tần số vô tuyến điện; Luật người cao tuổi; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật dân quân tự vệ và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư như Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất, Thủy điện Sơn La, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Dự án đường Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp, các đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Lai Châu; về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 và nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Kế hoạch Kiểm toán năm 2010, dự thảo Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay, việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

Trong phiên họp này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng sẽ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)