Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp. (Nguồn: quochoi.vn)

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng khóa XIV của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất vào chiều 27/7.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì Phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình nêu rõ: Ủy ban có nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, chính sách ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này; chịu trách nhiệm trước cử tri, Quốc hội, đất nước về những vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông, thể dục thể thao, du lịch, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng...

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng gồm khóa XIV gồm Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình; 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm các đại biểu: Hoàng Thị Hoa, Ngô Thị Minh, Phạm Tất Thắng và Nguyễn Văn Tuyết; cùng 5 ủy viên thường trực và các ủy viên khác.

Thời gian tới, Ủy ban sẽ tập trung tiếp thu, giải trình Luật tín ngưỡng, tôn giáo để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ hai và thẩm tra dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

Trong tháng Chín tới, Ủy ban sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn chuyên gia, làm việc với các bộ, ngành về lĩnh vực này tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.