Ngày 15/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 24 quận, huyện và các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, để nghe góp ý kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Chia sẻ về hoạt động của Quốc hội khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định hoạt động của Quốc hội đã được nâng lên, có nhiều đổi mới, nội dung hoạt động ngày càng sâu sát với cuộc sống hơn, phát huy dân chủ, trí tuệ nhưng cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém cần phải nhìn thẳng vào để giải quyết, vươn lên.

Chủ tịch nước khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là đoàn đông về số lượng, mạnh về chất lượng, đã đóng góp tích cực, có ý nghĩa, nhất là đóng góp cho những vấn đề quan trọng, gai góc của đất nước.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng còn hạn chế. Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận bản thân với vai trò đại biểu Quốc hội cũng tiếp xúc cử tri chưa nhiều, băn khoăn lớn nhất là lắng nghe ý kiến cử tri nhiều, phản ánh đầy đủ nhưng việc giải quyết của các cơ quan chức năng như thế nào thì chưa xem xét được nhiều tương ứng.

Chủ tịch nước đề nghị trong nhiệm kỳ tới, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần tăng cường tiếp xúc cử tri và nghiên cứu, đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, quan trọng nhất là phối hợp, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri sao cho chính xác, kịp thời.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng trên cơ sở đúc kết, phát huy các kinh nghiệm và bài học của khóa XII, Quốc hội khóa XIII và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ trước mắt là xây dựng Đảng, chính quyền thật sự vững mạnh, “của dân, do dân và vì dân,” đặc biệt là vai trò của Quốc hội phải ngày càng được nâng cao, làm đúng chức trách của mình để góp phần cùng với nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Quốc hội khóa XIII, trong đó, chất lượng của từng đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ góp phần cho hoạt động Quốc hội hiệu quả.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị cần chuẩn bị cho đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của Thành phố Hồ Chí Minh luôn ngang tầm với vị thế và vai trò của thành phố đối với cả nước, cũng như cần có sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và Mặt trận ở địa phương để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Phương Thảo cho biết trong cả nhiệm kỳ, 23 đại biểu Quốc hội của thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội. Đoàn đã tổ chức 78 hội thảo để nghe góp ý của các chuyên gia cho hoạt động lập pháp, tự tổ chức 28 cuộc giám sát và tham gia 36 đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Đoàn cũng đã tổ chức 420 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp 1.337 lượt công dân, giải quyết trên 6.000 đơn thư gửi đến, chuyển các ban ngành 1.886 đơn thư trong đó đã giải quyết được 1.058 đơn thư (56,09%).

Đại diện các giới, các ngành thành phố đánh giá cao Quốc hội khóa XII đã có nhiều đổi mới, làm được rất nhiều việc, nhất là trong công tác xây dựng, ban hành luật; hoạt động của Quốc hội rất tích cực, dân chủ, đã kiên quyết trong việc quyết sách những vấn đề trọng đại của đất nước, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực, chất lượng và hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, những thực tiễn sinh động của thành phố đã được nêu ra tại diễn đàn Quốc hội.

Tuy nhiên, hoạt động của Quốc hội khóa XII còn nhiều điều chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Công tác ban hành luật và hướng dẫn luật còn chậm, luật ban hành nhiều nhưng triển khai chưa đồng bộ, chưa đi vào cuộc sống; kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; nhiều vấn đề dân sinh chưa được giải quyết tốt…

Cử tri thành phố mong muốn một Quốc hội mạnh, hoạt động thường xuyên và hiệu quả, do đó Quốc hội khóa XIII tới đây cần tăng chất lượng đại biểu Quốc hội và số đại biểu chuyên trách, tăng cường tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, cũng như xây dựng hệ thống các Ủy ban của Quốc hội thật sự mạnh và chuyên sâu hơn.

Bà Trần Ngọc Lệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4, cho rằng, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố còn rất cần thiết khi thành phố hiện đang thực hiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)