Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 15/6, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) đã duyệt mua 28.194 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng.

Như vậy, lũy kế từ khi hoạt động đến nay, VAMC đã mua được 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, góp phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm dư nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua cơ cấu, miễn giảm lãi, tiếp cận được vốn vay tổ chức tín dụng.

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng qua, VAMC tiếp tục mua nợ xấu từ các tổ chức tín dụng, triển khai công tác xử lý nợ xấu, chủ động tiếp xúc với các định chế tài chính, các tổ chức trong và ngoài nước. Ngoài ra, Công ty cũng hợp tác với các tổ chức tín dụng để nắm bắt thông tin và phối hợp triển khai thẩm định hồ sơ, phân tích và đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp nhất.

Đây cũng là trọng tâm để thực hiện mục tiêu tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, phấn đấu đến cuối năm đưa nợ xấu xuống mức dưới 3%./.