Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2016 cụm Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá những thành tích đã đạt được của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác tuyên giáo trong sáu tháng qua như việc học tập, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, chưa có phương thức tham mưu cho cấp ủy cách thức thực hiện phù hợp; việc xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo vẫn lúng túng, chưa kịp thời.

Hoạt động lễ hội ở một số nơi tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn những lễ hội gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, ngành tuyên giáo cần tham mưu để những lễ hội năm sau được triển khai tốt hơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý vẫn còn hiện tượng công tác tuyên giáo "chạy theo" hoặc né tránh không đề cập tới một số vấn đề trong khi đó yêu cầu đối với công tác tư tưởng là phải đi trước một bước. Những thông tin đi trước luôn có ưu thế trong việc xâm nhập vào tâm trí người tiếp nhận cho dù có những thông chưa thật sự chính xác, thậm chí là thông tin sai sự thật. Nếu ngành tuyên giáo không nhanh và linh hoạt sẽ luôn phải "chạy theo" để xử lý và đưa thông tin phản bác các thông tin đã được đưa trước.

Để khắc phục những tồn tại này, trong sáu tháng cuối năm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau khẩn trương học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố. Từ việc quán triệt đó, các cấp ngành phải biến nghị quyết thành hành động - đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và yêu cầu Ban Tuyên giáo các thành ủy, tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của đảng bộ tỉnh, thành phố.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề xây dựng phong cách làm việc giản dị, gần gũi, đề cao hiệu quả công việc.

Một điểm mấu chốt để công tác tuyên giáo thành công là bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chủ chốt cần thu hút các nhà tri thức, nhà văn, nhà báo, những người có uy tín và ảnh hưởng tham gia vào công tác này để sức ảnh hưởng và lan tỏa của tư tưởng đúng đắn, chính thống sẽ mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Ông Võ Văn Thưởng cũng khẳng định ngoài việc tổ chức giao ban theo những nhóm thông tin chung, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hướng tới việc giao ban theo chuyên đề để thảo luận sâu hơn, thiết thực hơn về một số vấn đề nổi bật, nổi cộm ở từng giai đoạn, phù hợp với từng vùng, miền.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong sáu tháng đầu năm, công tác tuyên giáo ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc đạt được nhiều kết quả nổi bật như đổi mới tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tích cực đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong sáu tháng cuối năm như khẩn trương xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố vào cuộc sống; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trong đó lưu ý đề xuất những giải pháp đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm./.