Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 9/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội.

Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 27 luật, bộ luật, 25 nghị quyết và cho ý kiến vào 12 dự án luật khác, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 nghị quyết và cho ý kiến về 3 dự án pháp lệnh; xem xét, quyết định về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư, tổ chức bộ máy, nhân sự… bảo đảm chất lượng và thực chất hơn; xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát đạt kết quả thiết thực, tập trung vào những vấn đề bức xúc, quan trọng, được cử tri và dư luật đánh giá tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong những thành công chung của Quốc hội, có sự đóng góp xứng đáng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác xây dựng pháp luật, tham mưu, phục vụ công tác giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hành tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng như thực hiện các dự án hợp tác quốc tế của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính tổng hợp, hoạt động báo chí, tuyên truyền, hậu cần kỹ thuật, mua sắm cơ sở vật chất cũng như các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu quốc hội, các Đại biểu quốc hội.

​Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội hóa XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ng​ân đề nghị Văn phòng Quốc hội tập trung và chủ động nghiên cứu tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, các luật, nghị quyết được thông qua.

Văn phòng cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới hơn nữa quy trình lập pháp, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ về số lượng, chất lượng các văn bản pháp luật để bảo đảm văn bản được ban hành có tính thực tiễn cao, phù hợp với cuộc sống.

Các đơn vị của Văn phòng cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phục vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các hoạt động hậu giám sát. Tập trung tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban theo dõi, chủ động xử ký kịp thời các vấn đề phát sinh để bảo đảm xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đạt chất lượng cao hơn, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, phục vụ triển khai chương trình hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; tổ chức các đoàn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thăm và làm việc tại nước ngoài, cũng như đón tiếp, làm việc với các Đoàn Quốc hội, Nghị viện các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo đảm có sự điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước đối với các hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những kết quả đạt được thời gian qua, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đi đầu trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải tiến cách thức tổ chức công việc khoa học, chuyên nghiệp, tham mưu các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước./.