Mảng đen showbiz Hàn Điện ảnh

Mảng đen showbiz Hàn

Trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, trung bình cứ khoảng 5 diễn viên thì có 1 bị ép làm “giải trí tình dục” cho các nhân vật thế lực.