Các chính sách kinh tế tới đây của chính phủ Venezuela sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo khả năng cung ứng lương thực và nhu yếu phẩm cũng như chú trọng tới mục tiêu phát triển đất nước.

Đây là khẳng định của Tổng thống Nicolas Maduro khi công bố kết quả cuộc họp của chính phủ cuối tuần qua liên quan tới các quyết định mới trong hoạch định chính sách phát triển đất nước, thể hiện nỗ lực của của ban lãnh đạo Caracas trong công cuộc củng cố, xây dựng đất nước và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro cho biết ban lãnh đạo đã có nhiều quyết định liên quan tới cải thiện hệ thống tiền tệ, điều chỉnh hoạt động của Ủy ban quản lý ngoại tệ (Cadivi) song song với việc tăng cường các công tác phòng ngừa và đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch, âm mưu phá hoại nền kinh tế nước này.

Nằm trong khuôn khổ các chính sách nói trên, người đứng đầu nhà nước Venezuela cho biết ít nhất 900 triệu USD sẽ được đem ra bán đấu giá thông qua Hệ thống quản lý ngoại tệ bổ sung (SICAD) để phục vụ những nhu cầu cần thiết của đất nước.

Tổng thống Maduro cho biết thêm các biện pháp kinh tế nói trên dựa trên đề xuất của các thành viên chính phủ phụ trách kinh tế và tài chính./.