Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) phát biểu tại lễ mít tinh nhân ngày Quốc tế Lao động ở thủ đô Caracas ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đã loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý nhằm phế truất Tổng thống Nicolas Maduro trong năm nay.

Thông cáo của CNE nêu rõ cuộc trưng cầu dân ý chỉ có thể diễn ra vào giữa quý 1 năm tới trong trường hợp liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2 của quá trình thu thập chữ ký để có thể tổ chức trưng cầu dân ý sẽ diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28/10 tới.

Trong giai đoạn này, phe đối lập cần thu thập được 20% chữ ký cử tri. Đầu tháng Tám vừa qua, CNE đã thông qua giai đoạn khởi đầu của những thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thống Maduro với việc thu nhập 1% chữ ký của cử tri, mặc dù phe đối lập đã gian lận nhiều chữ ký.

Phe đối lập MUD đã nhiều lần tổ chức biểu tình gây áp lực yêu cầu CNE đẩy nhanh các thủ tục của quá trình trưng cầu dân ý ngay trong năm nay bởi nếu sau thời điểm này và trong trường hợp Tổng thống Maduro thất bại, cũng sẽ không thể tổ chức tổng tuyển cử trước hạn.

Lúc đó, Phó Tổng thống, cũng là người của đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền, sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước theo quy định của Hiến pháp và đây là điều mà phe đối lập không muốn./.