Liên minh đối lập giành 107 ghế Quốc hội Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/12, Ủy ban bầu cử quốc gia (CNE) Venezuela thông báo liên minh Bàn Đàm phán Dân chủ (MUD) đối lập của Venezuela đã giành được 107 trong tổng số 167 ghế tại Quốc hội, chiếm tỷ lệ 3/5 số ghế tại cơ quan lập pháp này.

Theo báo cáo của CNE, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền chỉ giành được 55 ghế trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 6/12 vừa qua.

Tham gia cuộc tổng tuyển cử này có 74,25% trong tổng số 19,5 triệu cử tri Venezuela./.