Với 91 phiếu ủng hộ và 22 phiếu chống, Quốc hội Venezuela ngày 8/5 đã thông qua đề xuất của Tổng thống Hugo Chávez về việc Caracas rút khỏi Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ (CIDH), có trụ sở tại Washington, sau khi cáo buộc tổ chức này chỉ phục vụ cho lợi ích của Mỹ.

Theo tin của hãng thống tấn Tây Ban Nha EFE, các đại biểu thuộc Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) chiếm đa số trong Nghị viện đã hô khẩu hiệu “Vì Tổ quốc và vì Chavez” khi thông qua nghị quyết ủng hộ việc rút khỏi CIDH, do tổng thống đưa ra cuối tuần qua trước khi rời đất nước sang Cuba để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư.

Sự ủng hộ của những người theo đường lối Chávez đã bị phe đối lập phản kháng gay gắt khi cho rằng Venezuela không thể rút khỏi CIDH vì quy định là thành viên đã được ghi trong hiến pháp./.