Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, theo đó, mức phạt cao nhất cho các vi phạm lên tới 40 triệu đồng.

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 1 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

Nghị định quy định, đối với hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác, mức phạt thấp nhất là từ 1-3 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản dưới 20kg. Mức phạt cao nhất đối với hành vi này là 40 triệu đồng nếu khối lượng thủy sản khai thác trái phép trên 500kg.

Hành vi thả các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại vào vùng nước tự nhiên sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng và phạt tới 30 triệu đồng khi thả vào vùng nước thuộc khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa.

Nếu tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi khai thác, mua bán, thu gom, sơ chế, chế biến các loài có nguy cơ tuyệt chủng ngoài thiên nhiên sẽ bị phạt từ 20-25 triệu đồng.

Đối với hành vi nhập khẩu tàu cá khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu, mức phạt tiền cao nhất là 40 triệu đồng.

Đối với hành vi thuê, mượn người khác đưa tạp chất vào thủy sản hoặc có hành vi tổ chức đưa tạp chất vào thủy sản, nghị định quy định mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng..../.

(TTXVN/Vietnam+)