Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã có những lý giải về số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến trong năm 2017.

Theo Thứ trưởng Hùng, có nhiều lý do để số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng lên trong năm 2017 như: Thời gian kết thúc nộp hồ sơ năm qua dài thêm 6 tháng, theo quy chế mới, nên số ứng viên đủ điều kiện tăng lên; số lượng ứng viên tăng do trước Chính phủ có đề án cho cán bộ đi học nước ngoài bằng ngân sách nước ngoài; những năm gần đây nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhiều cơ sở đại học chú trọng đào tạo bồi dưỡng giảng viên nên số lượng cán bộ giảng dạy các trường đại học, dần tích lũy được các điều kiện đạt tiêu chuẩn tham gia ứng viên./.