VIB chia co tuc bang tien va co phieu thuong hon 44% hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngày 27/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 với việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ở mức 44,6% cho năm 2016, bao gồm cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng là 39,6%.

Tỷ lệ này tăng gần gấp đôi so với con số 25% của năm 2015 (bao gồm 8,5% cổ tức tiền mặt và 16,5% cổ phiếu thưởng). Ngoài ra, ngân hàng cũng dành mức thưởng cổ phiếu 0,4% cho cán bộ nhân viên nhằm tăng sự gắn kết với ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch trong năm 2017 bao gồm: Tổng tài sản tăng 15% lên mức 120.000 tỷ đồng, trong đó tín dụng tăng16%-32% tùy theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; huy động khách hàng tăng 35%; vốn chủ sở hữu đạt trên 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ xấp xỷ 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra VIB cũng đưa ra phương án tăng vốn cấp 2. VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 750 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh đã được kiểm toán. Theo đó, ngân hàng đạt 702 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch 4%. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm ở mức 2,58%, trong đó tỷ lệ nợ xấu không bao gồm các khoản dư nợ tăng thêm từ việc VIB chủ động mua lại trái phiếu VAMC là 1,5%. Bảng tổng kết tài sản tăng trưởng mạnh với mức tăng 24%, góp phần đưa quy mô của VIB đạt trên 100.000 tỷ đồng./.
Thúy Hà (Vietnam+)