VIB du kien loi nhuan truoc thue dat 4.500 ty dong nam 2020 hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị VIB thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó tổng tài sản dự kiến đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng 20% so với 2019, tín dụng dự kiến tăng 24% tuy nhiên còn phụ thuộc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 19%.

Với tác động của COVID-19 tới hoạt động kinh doanh, cùng các chương trình dài hạn hỗ trợ khách hàng, ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt tối thiểu 4.500 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26%.

[VIB giảm tới 1,5% lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp bị dịch COVID-19]

Một trong các nội dung đáng chú ý nhất trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông là VIB dự kiến thực hiện niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay.

Hội đồng quản trị ngân hàng cũng trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn 2020 bằng cổ phiếu thưởng. Theo tờ trình, năm 2019 VIB đạt lợi nhuận trước thuế 4.082 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 27%.

Với kết quả kinh doanh này, Hội đồng quản trị đề xuất thông qua việc chia cổ phiếu thưởng 20%, sử dụng nguồn từ lợi nhuận 2019 và các quỹ thuộc nguồn vốn.

Hiện chất lượng tài sản của VIB được quản lý chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,7% và không có nợ tại Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC). Hệ số tỷ lệ an toàn vốn CAR theo chuẩn Basel II đạt 9,8% tại ngày 31/5/2020./.

Thúy Hà (Vietnam+)