Để được hoạt động trở lại, 102 doanh nghiệp này đều phải đáp ứng các điều kiện về sản xuất an toàn trong bối cảnh COVID-19, có chỗ ăn, ở tập trung tại doanh nghiệp cho người lao động.

Công nhân trước khi vào làm việc phải có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định.../.

(Vnews/Vietnam+)