Liên hợp quốc đánh giá khoảng 190.000 người dân Indoensia tại tỉnh Trung Sulawesi đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó có tới 46.000 trẻ em và 14.000 người cao tuổi, sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ dẫn tới sóng thần./.