Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 5 điểm du lịch hấp dẫn trong tháng Tám mà các chuyên gia nước ngoài gợi ý, cùng với Charleston, Maldives, Brussels và Edinburgh./.