Cán bộ lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương binh nặng hạng đặc biệt được Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 3,1 triệu đồng/suất./.
(Vnews/Vietnam+)