Do sự giảm sút của ngành nông nghiệp và khai khoáng trong nửa đầu năm nên ADB đã có sự điều chỉnh giảm trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,0% trong năm 2016./.