(Nguồn: Vietnam+)

Bạn nghĩ sao nếu một sớm mai thức dậy, có một "người vô hình" nhắc bạn hãy đi kiểm tra sức khỏe? Một tương lai mà máy móc làm bạn với con người đã ở rất gần!

Sơn Tùng (Vietnam+)