Lo ngại về một thế hệ tương lai đối mặt với nguy cơ cao bị lưng gù và mắc các vấn đề về cột sống, chính phủ Ấn Độ vừa ban hành các quy định về trọng lượng cặp sách theo từng lứa tuổi của học sinh./.
(Vnews)