(Nguồn: Vnews)

Sáng 9/11, tại phiên thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017-CEO Summit, các đại biểu tập trung bàn thảo về xu hướng việc làm trong tương lai để đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhận định hiện nay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang sáp nhập thế giới thực và ảo.

Thông qua các công nghệ như Internet, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thế giới thực đang dần bị chuyển hóa thành thế giới số. Các công việc văn phòng thông thường sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là những công việc không cần nhiều bằng cấp, mà chỉ cần dựa trên các quy trình chuẩn. Cách thức tự động hóa các công việc đó khá đơn giản và cắt giảm rất nhiều chi phí, không chỉ bằng máy móc mà còn bằng các thuật toán.

[APEC: Thảo luận nhiều vấn đề thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp]

Nhiều việc làm trong tương lai có thể sẽ bị những cảm biến do máy tính điều khiển thay thế. Chúng sẽ được nối mạng với các nhà máy và các nhà cung cấp phụ tùng trên toàn cầu, theo đó sẽ tự động xác định khi nào cần phụ tùng và ở đâu cần và tự sắp xếp vận chuyển.

Như vậy đối với giới trẻ hiện nay, việc nắm bắt về công nghệ thông tin, nâng cao khả năng ngoại ngữ và phải có kiến thức tổng hợp về tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội thì sẽ chọn lựa cho mình công việc phù hợp với năng lực của mình./.