Liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông, trong Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 – 29, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý; thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả ở Biển Đông.

Tuyên bố cũng hoan nghênh việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc về việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, hoan nghênh Tuyên bố chung về áp dụng bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển ở Biển Đông và Tài liệu hướng dẫn vận hành đường dây nóng giữa quan chức cao cấp của các Bộ Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc về ứng phó với các sự cố khẩn cấp trên Biển Đông./.