Các cá nhân bán hàng qua mạng xã hội Facebook có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ chính thức phải nộp thuế./.