Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí thế giới tiếp tục có những bài viết nêu bật những thành tựu ấn tượng của Việt Nam cũng như phân tích bối cảnh cũng như ý nghĩa của sự kiện trọng đại này đối với đời sống chính trị-xã hội tại Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)