Xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp và là vấn đề mang tính chất xuyên quốc gia.

Đây là khẳng định được đưa ra tại kỳ họp của nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực về bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành do Bộ tư pháp Việt Nam và Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc phối hợp tổ chức ngày 27/10, tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia./.