Thiếu nhà vệ sinh công cộng là câu chuyện được nhắc đến nhiều tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi nhiều tuyến phố lớn vắng bóng các nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách du lịch thì tại nhiều nơi tình trạng nhà vệ sinh công cộng xuống cấp, ô nhiễm không còn giá trị sử dụng vẫn tồn tại.

Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị.